Clubhuizen VWP

De Scoutinggroep heeft in haar bestaan op 22 verschillende  locaties gezeten. Soms kort, soms enkele jaren.  Het langst heeft de groep gezeten in de directeurswoning van het voormalige vliegveld Ypenburg. In september 1999 is de groep naar dit pand verhuisd. In januari 2007 is ook de aansluitende nieuwbouw betrokken en kon de barak worden afgestoten. Na 74 jaar met regelmatige verhuizingen heeft de scoutinggroep nu een vast plek gevonden. In een gebouw dat op maat is ontworpen voor de combinatie BSO en Scouting en een omgeving die aangepast aan de behoefte van de groep, met speel/modelvliegveld, kampvuurplaats, natuurtuin en uitloop op de Ypenburgse Heuvelrug.

Overzicht clubhuizen en verhuizingen luchtverkenners en welpen VWP

  • bij Graaf Willem groep, mei 1945
  • (1.) Sportlaan thv Nachtegaallaan, Cockpit I, bunker sept 1945
  • (2.) Bronovolaan, Cockpit II, bunker okt 1948
  • (3.) Hartogstraat, Nonnenkuil, mrt 1953
  • (4.) Lohmanlaan (Horde hol) mrt 1953 tot 1959, eskader tijdelijk sept 1953 ivm vocht Hartogstraat
  • (5.) Kijfhoeklaan bunker nov 1953
  • (6.) Alexanderkazerne, zolder, mei 1954 tot sept 1954
  • (7.) Troephuis Speurders Nieboerweg, sept 1954 tot okt 1954
  • Alexanderkazerne okt 1954
  • (8.) Doornstraat 170, gymlokaal, febr 1956
  • (9.) Ypenburg, B-kamp, leslokaal sept 1958
  • (10.) Ypenburg, naast hangaar A-7 een keet F-7 1959
  • (11.) Horde krijgt Paterswoldestraat 2 (cockpit 3) 1959
  • (12.) Horde naar het Kleine Loo 18, kelder, dec 1963
  • Het Kleine Loo heet voortaan Cockpit 4 nov 1964
  • (13.) Nieuwe F-7, mrt 1969, opening door Den Toom 21 juni 1969
  • (14.) G-1 naast F-7 betrokken
  • (15.) Junioren in Boederij Vlietzigt – 1973- 1976
  • Welpen gestopt in het Kleine Loo
  • Junioren naar Ypenburg. sept 1976
  • Astronauten (stam) in Het Kleine Loo jan 1976
  • Afbraak F-7 en G-1 1980?
  • Afbraak en bouw bouwkeet Paleis Het Loo. 1983
  • (16.) F-73 op Ypenburg bij Dispersel 43 in gebruik genomen (A42F), dec 1983, Het Kleine Loo 18 huur opgezegd
  • (17.) verhuizing naar brandweerkazerne (A17), 1993
  • (18.) verhuizing naar NLS (A4) sept 1995
  • (19.) deels verhuizing naar barak voor NLS 1998
  • (20.) verhuizing naar directeurswoning (A1) met barak sept. 1999
  • (21.) verhuizing naar verkleinde barak ivm nieuwbouw apr 2006
  • nieuwbouw 2006 aan het ILSY-plantsoen 9, Ypenburg
  • (22.) verhuizing naar nieuwbouw jan 2007, WINGS

De Clubhuizen op Ypenburg:

1. Stationsgebouw bij de KNVvL (A3)
2. B-kamp
3. F-7 naast hangaar 7
4. F-7 en G-1
5. F-7  (A42F)
6. Brandweergebouw, A17
7. NLS gebouw, A4
8. Directeurswoning, A1

Foto’s van de clubhuizen

1.  Een voormalig bunker gemaal in de verdedigingslinie ter hoogte Sportlaan/Nachtegaallaan.  Kreeg de naam Cockpit. Later Cockpit 1 genoemd.

2. Cockpit 2. Een bunker aan de Bronovolaan.

10. Clubhuis Doornstraat

12. Opening nieuwe F-7 naast hangaar 7 op Vliegbasis Ypenburg 29 oktober 1959

 

 

13. Cockpit 3, kelder Paterswoldestraat 2

 

 

 

 

 

15. Cockpit 4, kelder Kleine Loo 18


 

 

 

 

 

16 en 17.   F7 en G1 met L-37 

 


18. Opening Clubhuis Vlietzigt voor de Junioren VWP door mevr. Den Toom in 1973

24. Het zelfgebouwde clubhuis F-7 naast dispersel 43 werd in het voorjaar van 1984 in gebruik genomen.24 november 1988 overdracht F104 D-8062 aan luchtverkenners door Kol. Singels in aanwezigheid van Gen. bd Den Toom en skipper Swart.

16. F-7 en G-1